Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 3522/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017
Trích yếu Công nhận kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017ông nhận kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành 12/28/2016
Cơ quan ban hành UBND huyện Xuân Lộc
Người ký Hồ Văn Hà
Thể loại Quyết định
Văn bản đính kèm
Danh sach trung tuyen.pdf    
3522-QD-UBND 28-12-2016.pdf    
Danh sach khong trung tuyen.pdf    

Các văn bản khác

 Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai  
 Thể lệ giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2017  08/03/2017
 Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai  
 Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  26/12/2016
 Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ  01/09/2016
 Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ phát triển khia học và công nghệ Quốc gia  
 Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 01/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh  07/10/2016
 Hướng dẫn số 100/BCCD-VPĐP ngày 28/10/2016 của Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện về thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai  28/10/2016
 Thông tư liên tịch số 96/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương  24/06/2016
 Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực  30/06/2016
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​