Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 3114/SNV-CCHC
Trích yếu Rà soát tổ chức hoạt động Bộ phận một cửa và quy trình tại Bộ thủ tục hành chính đã ban hành
Ngày ban hành 11/20/2017
Cơ quan ban hành Các Sở Ngành Tỉnh
Người ký Tạ Quang Trường
Thể loại Văn bản
Văn bản đính kèm
3114.pdf    

Các văn bản khác

 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Xuân Lộc  02/11/2017
 Quyết định v/v chuyển chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp và chức năng, nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã, thị trấn từ Phòng Nội vụ sang Văn phòng HĐND và UBND huyện  01/11/2017
 Quyết định Ban hành Quy trình dịch vụ công về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  11/10/2017
 Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2017  10/10/2017
 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất dai theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  19/09/2017
 Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.  21/02/2008
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện năm 2017  12/10/2016
 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017  27/06/2017
 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”  30/05/2016
 Nghị quyết về Chính phủ điện tử  14/10/2015
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​