Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 3592/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy trình dịch vụ công về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày ban hành 10/11/2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Vĩnh
Thể loại Quyết định
Văn bản đính kèm
3913-ubnd-kt 24-10.pdf    

Các văn bản khác

 KH: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018  18/07/2018
 V/v triển khai thực hiện Ngị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ tro85 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW  23/07/2018
 QĐ: V/v sửa đổi thủ tục liên thông Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng  17/07/2018
 QĐ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020  02/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2017  16/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018  16/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017  16/08/2018
 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai  24/07/2018
 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai  24/07/2018
 QĐ: V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai  18/07/2018
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​