Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 188/KH-UBND
Trích yếu Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2017
Ngày ban hành 10/10/2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Xuân Lộc
Người ký Huỳnh Thị Lành
Thể loại Kế hoạch
Văn bản đính kèm
188-kh-ubnd 10-10.pdf    

Các văn bản khác

 KH: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018  18/07/2018
 V/v triển khai thực hiện Ngị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ tro85 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW  23/07/2018
 QĐ: V/v sửa đổi thủ tục liên thông Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng  17/07/2018
 QĐ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020  02/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2017  16/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018  16/08/2018
 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017  16/08/2018
 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai  24/07/2018
 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai  24/07/2018
 QĐ: V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai  18/07/2018
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​