Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
4686/QĐ-UBND 28/12/2018 QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Lộc Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ 
3596/QĐ-UBND 12/11/2018 QĐ: V/v công nhận xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiêu chí 8.2 về Thông tin và Truyền thông Tải về​​ 
110/UBND-KT 08/11/2018 Nghị quyết số 110/UBND-KT Tải về​​ 
2233/STTT-CNTT 06/11/2018 V/V xác nhận kết quả duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí 8 ngành thông tin và Truyền thông đối với xã Suối Cao huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
46/2018/QĐ-UBND 05/11/2018 QĐ: sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy định về chế độ nhuận bút Tải về​​ 
11738/UBND-TH 01/11/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP Tải về​​ 
3759/QD0-UBND 29/10/2018 QĐ: Công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
3759/QĐ-UBND 29/10/2018 QĐ: Công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
1697/QĐ-BTTTT 23/10/2018 Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử Tải về​​ 
2728/STP-VP 17/10/2018 V/v triển khai quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​