Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2612/QĐ-UBND 16/08/2018 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Tải về​​ 
2613/QĐ-UBND 16/08/2018 QĐ: V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 Tải về​​ 
2614/QĐ-UBND 16/08/2018 QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2017 Tải về​​ 
302/KH-UBND 08/08/2018 Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) Tải về​​ 
301/KH-UBND 03/08/2018 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tải về​​ 
2725/QĐ-UBND 02/08/2018 QĐ: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020 Tải về​​ 
2543/QĐ-UBND 24/07/2018 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
2544/QĐ-UBND 24/07/2018 QĐ: v/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
2527/QĐ-UBND 23/07/2018 V/v triển khai thực hiện Ngị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ tro85 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Tải về​​ 
2472/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ: V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​