Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
181/KH-UBND 28/08/2019 KH: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về​​ 
158/KH-UBND 25/07/2019 Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/6/2019 về quy chế dân chủ Tải về​​ 
159/KH-UBND 25/07/2019 KH: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hiện quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 trên địa bàn huyện Tải về​​ 
155/KH-UBND 17/07/2019 KH: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về​​ 
156/KH-UBND 17/07/2019 KH: Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyền Tải về​​ 
8033/KH-UBND 12/07/2019 KH: Triển khai QĐ 45/QĐ-TTg về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số Tải về​​ 
152/KH-UBND 09/07/2019 KH: Tiển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Tải về​​ 
7303/KH-UBND 27/06/2019 KH: Triển khai xác định Bộ Chỉ số CCHC, công vụ các sở, ban ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
7293/KH-UBND 27/06/2019 KH: Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ Tải về​​ 
7296/KH-UBND 27/06/2019 KH: Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phồ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​