Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
124/KH-UBND 15/05/2019 KH: Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh về "tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh" Tải về​​ 
5207/KH-UBND 10/05/2019 KH: Thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 Tải về​​ 
1377/QĐ-UBND 09/05/2019 QĐ: V/v Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
1275/QĐ-UBND 24/04/2019 QĐ: Ban hành Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo cơ chế một cửa liên thông Tải về​​ 
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 NĐ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo Tải về​​ 
101/KH-UBND 10/04/2019 KH: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 Tải về​​ 
1006/QĐ-UBND 08/04/2019 QĐ: Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
358/QĐ-TTG 02/04/2019 KH: Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len về hợp tác phòng, chống mua bán người Tải về​​ 
804/QĐ-UBND 19/03/2019 QĐ: Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp huyện Tải về​​ 
64/KH-UBND 07/03/2019 Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​