Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3586/QĐ-UBND 21/10/2019 QĐ: Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Giáo dục và Đào tạo - cấp xã 02/10/2019 Thủ tục ngành Giáo dục và Đào tạo- cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Kế hoạch đầu tư - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Kế hoạch đầu tư- cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực Lao động TB&XH - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực Lao động TB&XH - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Nội vụ - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Nội vụ - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Thanh tra - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Thanh tra - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Tư Pháp - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Tư Pháp - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Lĩnh vực ngành Văn hóa TT&DL - cấp xã 02/10/2019 Lĩnh vực ngành Văn hóa TT&DL - cấp xã Tải về​​ Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​