Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện nhiệm kỳ 2021-2026

 

Ngày 30/3/2021,Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Xuân Trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại nhà văn hóa ấp Trung Tín. Tham dự có ông Bùi Lam – Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Lương Minh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã và gần 77 cử tri trên địa bàn ấp.

6739cc163136c3689a27.jpg

Thông qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai của ban thường trực Ủy ban MTTQ xã về lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 .

Tại hội nghị, đã thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương( đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, thông qua tiểu sử tóm tắt của 10 vị ứng cử (Trong đó: 01 vị ứng cử đại biểu HĐND huyện, 09 vị ứng cử HĐND xã) để các cử tri đóng góp ý kiến nhận xét cho các vị được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bên cạnh, có 03 ý kiến đóng góp của cử tri đóng góp cho các vị đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện xã, liên quan đến các vấn đề: về mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và thực hiện các quy định tại địa bàn ấp, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh ý kiến của người dân đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giúp đỡ.

Hội nghị đã thống nhất 100% tổng số cử tri (77/77 cử tri) có mặt và biểu quyết đạt 100% bằng hình thức giơ tay.

                                    Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​