Giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

 

Ngày 06/04, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Xuân Lộc đã tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Xuân Thọ. Tham gia đoàn giám sát có đại biểu lãnh đạo và các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc huyện.

76yht (2).jpg

 Theo báo cáo của UBBC xã, mọi công tác chuẩn bị đã được địa phương triển khai thực hiện khá chu đáo, việc thành lập các tổ chức phục vụ công tác bầu cử, các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai ở xã được thực hiện đảm bảo thời gian luật định, công tác nhập danh sách ứng cử viên cơ bản đã hoàn thành…, Toàn xã có 8 tổ bầu cử với gần 13.400 cử tri/17.957 dân số, trong đó  thường trú trên 13 ngàn cử tri và tạm trú trên 170 cử tri. Ủy ban bầu cử xã cũng đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử theo quy định. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đảm bảo theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng đang được xã tích cực được triển khai.

76yht (1).jpg

Qua giám sát, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Xuân Thọ. Đoàn đề nghị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn cho tổ bầu cử; rà soát danh sách cử tri; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất; kiểm tra các phương tiện phục vụ bầu cử… đảm bảo ngày bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân. Sau Xuân Thọ, Đoàn tiếp tục thực hiện giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã  Xuân Hiệp và Suối Cát…


                                                                        Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​