Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2021

 

Sáng ngày 6/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Xuân Lộc phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đức Hóa- Phó bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

20210406_142527.jpg20210406_142430.jpg

Theo đó trong thời gian 4 ngày cấp ủy viên cơ sở sẽ được triển khai một số nội dung như: Cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Công tác của bí thư đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở; Nghiệp vụ công tác đảng viên cơ sở; Xử lý tình huống trong công tác xây dựng đảng cơ sở hiện nay; Cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở; Cấp Ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái , thù địch trong giai đoạn hiện nay. Qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư, các đồng chí cấp ủy viên của các chi, đảng bộ cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng từ đó vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời kỳ mới.

  

                                                                                  Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​