Xuân Lộc sơ kết công tác tuyên giáo

 

Ban Tuyên giáo huyện uỷ Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên quý I và triển khai phương hướng hoạt động quý II năm 2021.

45jk (1).jpg

Trong 3 tháng đầu năm công tác Tuyên giáo của huyện Xuân Lộc hoàn thành theo nội dung công tác đề ra, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ huyện Ủy, Thường trực huyện Ủy trên công tác tuyên giáo. Các hoạt động tuyên truyền, huấn học, công tác khoa giáo được thực hiện đảm bảo yêu cầu, giúp ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo kịp thời trên lĩnh vực thuộc công tác Tuyên giáo. Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời với số lượng cán bộ Đảng viên, đoàn viên và hội viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, việc triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch covid 19 được thực hiện nghiêm túc, kịp thời đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tăng cường. Qua thực hiện công tác tư tưởng đã tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

45jk (2).jpg

Dịp này, Ban Tuyên giáo huyện ủy Xuân Lộc và Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã ký kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, Pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021-2025.

 

Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​