Xuân Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội địa biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Trong 02 ngày 27 và 28/3/2021 (Thứ Bảy và Chủ nhật) tại Nhà Văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 300 đồng chí đảng viên gồm các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy, Thường trực và Trưởng, Phó Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân huyện, tập thể lãnh đạo các: ban đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện,Tòaán nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục thống kê huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách tuyên huấn, kiểm tra của các chi đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học; Bí thư phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn, Các đồng chí là Trưởng ban, Phó ban Tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn và toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Đảng.

 taphuanwr.jpg

Qua 02 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng trong vai trò báo cáoviên đã trực tiếp giới thiệu những nội dung chính của Nghị quyết đại hội XIII với 05 chuyên đề như: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” và “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

 

Phan Thị Hoàng Công


 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​