Đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

 

​          Ngày 30/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3191/KH-UBND về thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tộ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021. Với chủ trương hướng về cơ sở lấy người dân là trung tâm, chia sẻ khó khăn về kinh phí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Ủy ban nhân dân cấp xã, việc triển khai thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tộ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” sẽ mang lại nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Xuân Lộc nói riêng.

hinhttfwsefrwe.jpg 
  

Mô hình được tổ chức dưới hình thức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung là các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận,Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp luật về biển đảo Việt Nam và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thời gian tổ chức các hội nghị tuyên truyền từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế của cấp huyện, xã.

 

Phan Thị Hoàng Công-Văn phòng Huyện ủy

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​