Xuân Lộc luyện tập nội dung huấn luyện chuyển trạng thái sẳn sàng chiến đấu

 

Ngày 25/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc tiến hành luyện tập và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2021.

lkj89 (5).jpg
lkj89 (7).jpglkj89 (8).jpg

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nội dung luyện tập chuyển trạng thái của Ban chỉ huy quân sự huyện đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đội ngũ cán bộ linh hoạt trong xử trí các tình huống. Quá trình luyện tập đã kịp thời điều chỉnh bổ sung phù hợp sát với tình hình nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy chú trọng khắc phục những nội dung còn thiếu, còn yếu; làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vật chất, phương tiện bảo đảm; tổ chức huấn luyện sát thực tế, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ nắm được thứ tự hành động, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ… 

lkj89 (2).jpglkj89 (3).jpg

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phương pháp tác phong công tác, trình độ tổ chức hiệp đồng; phát huy tính năng động, sáng tạo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đồng thời đánh giá khả năng SSCĐ, công tác tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ trong Ban chỉ huy trong chuyển trạng thái; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

 

                                                                           Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​