Hướng dẫn về việc lấy ý kiến nhận xét, tính nhiệm của cử tri với người ứng củ đại biểu

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần đình Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban đan vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc chủ trì hội nghị.

767y (1).jpg

Tại hội nghị, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn một số nội dung nhiệm vụ và thông báo đến Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn về số lượng và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đang cư trú tại các xã, thị trấn. Qua đó số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X đang cư trú trên địa bàn huyện Xuân lộc có 03 vị; số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII đang cư trú trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện là 55 vị, số sinh sống ngoài huyện gồm Thành phố Long Khánh 02 vị và thành phố Biên Hòa là 01 vị.

767y (4).jpg

Chủ trì Hội nghị cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tính nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử, việc lấy ý kiến phải đảm bảo dân chủ, đúng Luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định. Sau cuộc họp, UBMTTQVN các xã, thị trấn  gửi biên bản Hội nghị cử trị về Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 13/4/2021 để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần III theo luật định.

 

                                                              Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​