Đối thoại dân chủ với BCHQS 11 huyện, thành phố và Chỉ huy trưởng BCHQS 170 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

 

Tại Trung đoàn Đồng Nai, Đồng chí Đại tá Vũ Văn Điền - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Đại tá Huỳnh Thanh Liêm - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với thủ trưởng Ban CHQS 11 huyện, thành phố và cán bộ là Chỉ huy trưởng các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tại Trung đoàn Đồng Nai.

76yttt (2).jpg

Buổi đối thoại nhận được nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phản ánh các chế độ, tiêu chuẩn và những quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của chiến sỹ Dân quân thường trực (DQTT); công tác sắp xếp, quy hoạch và đào tạo cũng như thực trạng cán bộ ở các Ban CHQS xã, phường, thị trấn.

Những ý kiến phản ánh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo các phòng, ban tập trung xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo dân chủ trong đơn vị, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ Ban CHQS huyện, thành phố và Ban CHQS xã, phường, thị trấn cũng như chiến sỹ DQTT lực lượng vũ trang tỉnh.

76yttt (3).jpg

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo: “Trong thời gian tới thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có hình thức đối thoại phong phú, đổi mới phương pháp, quân nhân cần mạnh dạn ý kiến hoặc đề cao những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác, để cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đồng thời đồng chí Đại tá Huỳnh Thanh Liêm - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng Ban CHQS các địa phương cần nhanh chóng chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, bất cập trong công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ tại địa phương; Sắp xếp cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn phù hợp; bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, thành phố và cán bộ, chiến sỹ DQTT Ban CHQS xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

                                                                            Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​