Thanh niên nhập ngũ sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2

 

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng cống dịch bệnh COVID-19 cho thanh niên nhập ngũ, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 1371/SYT-NV, ngày 23/02/2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 và khai báo y tế cho thanh niên nhập ngũ năm 2021; theo đó, đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập danh sách và phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 và khai báo y tế cho tất cả thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Tại huyện Xuân Lộc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm: Từ ngày 27/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

Trong ngày 27/02/2021, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc sẽ cử 2 Tổ trực tiếp xuống Trạm Y tế xã, thị trấn để lấy mẫu xét nghiệm cho các thanh niên.

Kinh phí xét nghiệm mỗi ca: 738.000 đồng, do Ngân sách tỉnh hỗ trợ.

 

                                   K​iều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện                                   

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​