Huyện Xuân Lộc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII năm 2021

 

Ngày 19/11/2020, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Xuân Lộc lần thứ VII năm 2021. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, đánh giá thực chất phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của huyện qua đó từng bước nâng cao cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trong tài thể dục thể thao các cấp; tổng kết đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong toàn huyện giai đoạn 2017-2021.

Thời gian: Dự kiến từ tháng 05 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

Khẩu hiệu: Chào mừng Đại hội Thể dục thể thao huyện Xuân Lộc lần thứ VII năm 2021.

 “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

 “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

 “ Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng – Tiến bộ”

Đối tượng tham gia:

- Đối với quần chúng: Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú hoặt tạm trú từ 06 tháng trở lên (tính đến thời điểm khai mạc giải thi đấu trong chương trình Đại hội) tại các xã, có đủ điều kiện về chuyên môn, sức khỏe theo quy định cũa Điều lệ Đại hội từng cấp điều được quyền tham gia.

- Đối với các ngành: Công chức viên chức, người lao động tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể của huyện và các đơn vị khác đóng chân trên địa bàn huyện có hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm khai mạc giải thi đấu trong chương trình Đại hội.

Quy mô:

- Cấp xã, thị trấn

Tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy vào điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp  truyền thống của địa phương.

- Cấp huyện: Tổ chức thi đấu từ 10 giải trở lên. Các đơn vị tham gia giải thể thao cấp huyện là đại diện: xã, thị trấn, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp… đóng trên địa bàn.


Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​