Tình hình trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện có 496 doanh nghiệp với khoảng 36.600 lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nhiều lao động như: May công nghiệp, sản xuất kinh doanh chế biến hạt điều trên 29.300 lao động. Nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã quan tâm chăm lo Tết cho người lao động thực hiện tốt, người lao động đều phấn khởi. Ngoài thực hiện các chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp, các doanh nghiệp còn chung tay chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn cùng địa phương. Các đơn vị đều có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động, thực hiện chăm lo tết, tiền lương, thưởng tết, đầy đủ các chính sách cho Người lao động, cụ thể:

-      Về  chính sách tiền lương

Doanh nghiệp đã thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiu vùng đối với lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hp tác xã, tổ hp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Trong đó, có công ty TNHH Giày Dona Standard VN (100% vốn đầu tư nước ngoài) đang sử dụng khoảng 20.000 lao động, thực hiện lương tối thiểu vùng I và có 27 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Các đơn vị, Doanh nghiệp đều có kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng tết và chăm lo tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết.

Đến ngày 28/01/2021 tất cả các doanh nghiệp, cơ sở SXKD đều chi trả tiền lưong tháng 01/2021 cho người lao động.

-      Về  thời gian nghỉ Tết

Qua báo cáo tự kiểm tra của các doanh nghiệp, nhìn chung các doanh nghiệp đều có kế hoạch nghỉ tết, tùy theo từng doanh nghiệp nhưng thời gian nghỉ tết của công nhân lao động được nghỉ từ 10/2 đến hết ngày 16/2/2021, ngày đi làm bắt đầu từ ngày ngày 17/2/2021 (tức ngày mùng 6 tết). Riêng công ty TNHH Liên Hoa được nghỉ 14 ngày từ ngày 8/2 đến hết ngày 21/2/2021, công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Việt Đức được nghỉ tết 12 ngày từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/2/2021.

-      Về  thưởng Tết

Kết quả khảo sát tại 29 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, nhìn chung các Công ty, doanh nghiệp đều có kế hoạch chăm lo tết cho người lao động, cụ thể:

-     Tình hình lương, thưởng tết các công ty, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều thưởng tết lương tháng 13, bình quân từ 4.500.000Ổ đến 6.500.000đ. Đến thời điểm này tất cả các doanh nghiệp đã có kế hoạch chi trả lương, thưởng tháng 13 và thưởng tết, bình xét thưởng công nhân xuất sắc trong năm, cụ thể tại một số doanh nghiệp có nhiều lao động như:

+ Công ty Đầu tư Quốc tế Việt Đức thưởng 02 tháng lương tính theo thâm niên, thưởng hiệu quả công việc bình quân 12.000.000 đồng;

+ Công ty TNHH DonaStandard Việt Nam - thưởng tháng 13 cho công nhân bình quân từ 7.500.000đ và thưởng tri ân người lao động 20 ngày công bình quân 5.500.000đ/người.

Công ty TNHH Ngày Vinh Quang, mức thưởng tết bình quân 5.000.000đ/người; công ty TNHH May Liên Hoa mức thưởng bình quân 6.000đ; công ty TNHH Anh Tuệ có mức thưởng bình quân 5.500.000đ/người.

Ngoài ra các công ty nhỏ, ít lao động còn lại đều có thưởng tết từ mức 3.500.000đ- 4.500.000đ/người tính theo thâm niên làm việc của CNLĐ.

Dự kiến các doanh nghiệp sẽ chi trả lương, thưởng tháng 13 cho CNLĐ từ ngày 20/01 đến ngày 09/02/2021.

                       Về  thực hiện các biện pháp phòng ngừa đình công, lãn công

Qua nắm bắt tình hình, tất cả các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng, theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đông lao động; kịp thời chi trả lương, thưởng và các chế độ khác trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho công nhân, người lao động; có kế hoạch hỗ trợ cho người lao động không có điều kiện về quê ăn tết nhằm tránh tình trạng lợi dụng chế độ, chính sách để thực hiện việc đình công, lãn công.

Các doanh nghiệp đã tổ chức gặp gỡ chủ sử sụng lao động và BCH công đoàn cơ sở để nghe ý kiến và hỗ trợ các biện pháp giải quyết (nếu có), đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường khi xảy ra đình công; cập nhật biến động lao động sau Tết Nguyên đán, nhất là lao động khu công nghiệp huyện, Cụm công nghiệp Xuân Hưng..., đ có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hp thiếu lao động, sớm ổn định sản xuất kinh doanh.


  Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​