UBMTTQ huyện xuân lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần I

 

Chiều ngày 5 tháng 2, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII -  nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đa phần các đại biểu thành viên đều thống nhất cao với số lượng, thành phần và cơ cấu chính trị xã hội của đại biểu HĐND huyện mà ban thường trực UBMTTQVN huyện đã dự kiến. Qua đó, số lượng đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 35 đại biểu/59 ứng cử viên, giảm 5 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong đó thành phần đại biểu là nữ 28/59 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 47,46%, thành phần ngoài Đảng là 6/59 ứng cử viên chiếm tỷ lệ 10,17%, thành phần trẻ tuổi dưới 40 tuổi là 22/59 ứng củ viên chiếm 37,28 %, dự kiến các ứng cử viên là tôn giáo, người dân tộc thiểu số mỗi thành phần được giới thiệu là 2/59 người chiếm tỷ lệ 3,4%. Về cơ cấu chính trị xã hội, ở Khối Đảng được cơ cấu giới thiệu là 03 đại biểu chiếm 8,6%, khối Nhà nước là 21 đại biểu chiếm tỷ lệ 37,1%, Mặt trận và các đoàn thể giới thiệu 7/59 đại biểu chiến 12,5%, khối ANQP giới thiệu 2 đại biểu và khối y tế trường học được cơ cấu giới thiệu 4 đại biểu …, Riêng khối xã, thị trấn được cơ cấu giới thiệu 16 ứng cử viên để bầu lấy 05 đại biểu.

dede (4).jpg
dede (5).jpgdede (1).jpg

Dự kiến hội nghị hiệp thương lần thứ II để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội và những người ra ứng cứ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được UBMTTQVN huyện tổ chức vào  tháng 3 tới.

                            

                                            Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​