Triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2021

 

Ngày 15/01/2021, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển thực hiện Đề án “Sữa học đường” năm 2021 nhằm đảm bảo việc uống sữa học đường học sinh Mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện không bị ngắt quảng. Thông qua chương trình sữa học đường, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở giáo dục trong việc lựa chọn, cung cấp sữa cho học sinh chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và phù hợp quy định tại các cơ sở giáo dục. Nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh về vai trò của sữa đối với dinh dưỡng và quá trình phát triển trí lực, thể lực của trẻ.

Việc thực hiện chương trình sữa học đường phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo định mức theo quy định. Công tác triển khai chương trình sữa học đường được tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: Từ 01//01/2021 đến 31/12/2021 (trẻ được uống 09 tháng trong năm 2021, trừ 03 tháng hè).

Tiêu chí sữa học đường: Sữa tươi tiệt trùng, 180ml/hộp. Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 5/12/2019 của Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường.

Về số lượng học sinh tham gia Đề án “Sữa học đường”

- Mầm non: 11.765 học sinh

- Tiểu học: 13.333 học sinh 

Về kinh phí thực hiện:

-              Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%;

-              Phụ huynh học sinh đóng góp 35%;

-              Công ty cung cấp sữa hỗ trợ 15%.

Để thực hiện Đề án “Sữa học đường” năm 2021 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai một số giải pháp như:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, nâng cao kiến thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh về tầm quan trọng trong công tác dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện cho trẻ.

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích của Đề án “Sữa học đường” dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn…

- Tổ chức thực hiện giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe trong hệ thống trường mầm non, trường tiểu học để tạo thói quen tốt trong sinh hoạt, biết tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe.

- Tổ chức hoạt động tư vấn về dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng, kiến thức về giáo dục dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ học sinh nhận thức được ích lợi khi cho trẻ uống sữa trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm vóc cho học sinh Mầm non và Tiểu học.

- Tổ chức triển lãm đồ dùng dạy học từ vỏ hộp sữa, tổ chức ngày hội sữa học đường…

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về dinh dưỡng trẻ em và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho trẻ trong trường mầm non, tiểu học.

- Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế làm công tác dinh dưỡng nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cho trẻ uống sữa tại trường.

- Tổ chức các lớp tập huấn, thực hành ghi chép các biểu mẫu, thu thập số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ Đề án sữa học đường tại các trường mầm non, tiểu học.

Việc uống sữa đều đặn từ nhỏ sẽ giúp tăng cường phát triển thể chất, chiều cao, cân nặng và trí tuệ. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam được uống đủ sữa và uống sữa đều đặn vẫn còn thấp so với nhiều nước trên thế giới. Do đó, cần phải tiếp tục duy trì thực hiện đề án Sữa học đường đối với học sinh.


  Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​