MTTQVN huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu

 

Chiều ngày 22/1, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó năm 2021 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các xã, thị trấn vận động 500 triệu đồng Quỹ vì người nghèo; 300 triệu đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Phấn đấu trên 75% trưởng Ban công tác Mặt trận và trên 78,2% Phó ban công tác Mặt trận là Đảng viên; Xây dựng lực lượng nồng cốt trên 51,7%; Có trên 85% trở lên tổ chức Mặt trận xã, thị trấn; Ban công tác Mặt trận khu, ấp và Tổ Mặt trận Khu dân cư vững mạnh, không có trung bình, yếu; Mỗi đơn vị phấn đấu giới thiệu ít nhất từ 1- 2 trung kiên, đảm bảo tiêu chuẩn để phát triển Đảng; Mỗi đơn vị đăng ký thực hiện 1 công trình chào mừng 30 năm thành lập huyện…

gct4.jpg

Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã phát động phong trào thi đua, yêu nước trong hệ thống Mặt trận huyện Xuân Lộc  với những mục tiêu cụ thể như: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2021; Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam  huyện Xuân Lộc cụ thể như: Thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhất là với thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; về tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và toàn thể nhân dân ta trong sự nghiếp giải phóng dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, thi đua thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động và chủ trì; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện hiệu quả Quyết định 217-QĐ về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội….

gct (1).jpg


                                                                  Tuệ Lâm  

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​