Bí thư chi bộ có nhiều cống hiến trong xây dựng nông thôn mới

 

Ấp Hòa Bình xã Bảo Hòa là một trong những đơn vị cấp ấp tiêu biểu của huyện Xuân Lộc được đánh giá cao trong công tác vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Thành tích ấy phần lớn cũng nhờ vào sự đóng góp tích cực của bí thư Chi bộ ấp - Nguyễn Ngọc Hiền. Với nhiều cách làm hay trong lãnh đạo, điều hành chị bộ, ấp đã thực hiện hoàn thành, đạt và vượt các tiêu chí, góp phần đưa Bảo Hòa đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hơn 5 năm qua, mô hình “cà phê sáng thứ hai hàng tuần” do đồng chí bí thư đề ra được Chi Bộ ấp Hòa Bình xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc duy trì khá tốt, qua những buổi cà phê đàm đạo này là dịp để các thành viên tham dự cùng hiến kế, hiến công, mạnh dạng bàn bạc, đề ra những ý tưởng hay giúp cho Chi bộ và Ban ấp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

bhtb (5).jpgbhtb (6).jpg

ông Nghiêm Xuân Thức – phó ban tuyên giáo xã Bảo Hòa nói:

Trong các buổi sinh hoạt tại trụ sở, nó có những vấn đề nhạy cảm nên các cô, các chú ở đay rất khó mà nêu ra cái tâm tư của bản thân cũng như các hộ dan mà mình quản lý. Với cái mô hình cà phê buổi sáng này, ở đây các anh và các chú các cô sẽ mạnh dạng nêu ra những băn khoăn gút mắc của từng hộ dân mà mình trực tiếp sinh sống đến các đồng chí trong cấp ủy chi bộ và Ban ấp để mà phản ánh trực tiếp với các cấp có thẩm quyền để mà giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nên những năm vừa qua đối với nhân dân ở Hòa Bình rát là ổn định về các vấn đề khíu nại khíu kiện đông người ở đây là không có tại ví ở đây các tổ nhân dan đã trực tiếp xuống gần gủi với nhân dân để nắm bắt được cái tình hình đó.

Qua phong trào xây dựng nông thôn mới cho thấy:  Người dân đã tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến lộ liên xóm ấp, điểm nổi bật là với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” và sự công khai, minh bạch về tài chính, cộng với sự động viên, khích lệ kịp thời từ các cấp ủy đảng, chính quyền nên trong các năm qua, Hòa Bình đã đầu tư xaây döïng cô sôû haï taàng nhö nhaø ôû, chuoàng traïi phaùt trieån chaên nuoâi, phaùt trieån löôùi ñieän thaép saùng tôùi caùc khu daân cö ôû vuøng saâu, đưa tỷ lệ người daân coù ñieän thp saùng, hoä duøng nöôùc gieáng khoan đạt 100%.

Ông Trần Minh Khánh – đảng viên chi bộ ấp Hòa Bình nhận xét:

Riêng về đồng chí bí thư chi bộ ấp Hòa Bình, quan điểm rất rỏ ràng trong điều hành chỉ đạo dứt dạt. thứ hai là dám nghỉ dám làm, đề xuất nhiều mô hình mà tập thể chi bộ nhận xét là chưa hiệu quả nhưng đồng chí nhất quyết làm. Ví dụ như mô hình uống caphe buổi sáng thứ hai. Đây là mô hình mà tôi cho là hiệu quả để các đồng chí trong chi bộ trao đổi tâm tư nguyện vọng của anh êm, của đảng viên để rồi họp chi bộ đề ra các giải pháp trong thuecj hiện nhiệm vụ của chi bộ tiếp theo

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm nhà nước hỗ trợ”, thời gian qua, Hòa Bình đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông khang trang sạch đẹp nối liền các xóm ấp, qua đó tạo bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.. Với chủ trương đúng đắn, cộng với việc nhận thức được xây dựng giao thông là phục vụ lợi ích của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng tích cực chủ trương trên, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các tổ trong ấp.

Một người dân ấp Hòa Bình xã Bảo Hòa vui mừng cho biết:

Hiện nay cái ấp Hòa Bình chúng toi đã thay đổi rất là nhiều về các vấn đề về điện, đường, trường và tất các các người dân trong ấp đều có phát triển về kinh tế. Ngày xưa con đường nó khó đi, vận chuyển đồ đạt khó khăn thì bây giờ vận chuyển rất tốt rồi tối thì đèn rát sáng, có thể ngăn ngừa tội phạp, tội phạm không có, trộm cắp cũng không có. Thứ hai nửa là kinh tế, sáng xanh sạch đẹp thì kinh tế phát triển hơn rồi học sinh có con đường sạch sẽ đi thì các em nó học hành rất tốt. nói chung là chính sách của Đảng bọ, nhà nước ta đã làm cho người dan chúng tôi ngày cáng phát triển.

bhtb (7).jpg

 Ông Nguyễn Ngọc Hiền – bí thư chi bộ ấp Hòa Bình chia sẽ:

Với vai trò bí thư chi bộ của một ấp, tôi có rất nhiều trăn trở, làm sao chúng ta đạt được các chỉ tiêu cứng, nổi bật là các chỉ tiêu mà chúng tôi phải thực hiện là đường kiểu mẫu và tổ nhân dân kiểu mẫu và đường sạch đẹp sáng xanh an toàn, đặc biệt là chỉ tiêu về bảo hiểm y tế và thu gom rác thải tại địa phương. Sau khi thực thiện chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ chúng tôi đã triển khai, nhất là tất cả các đảng viên trong chi bộ thống nhất cao và phân công các đồng chí đảng viên phụ trách tổ để cùng ban ấp triển khai thực hiện. quan trọng là tuyên truyền vận động người dân ở từng con đường, tưng tổ nhân dân để mà làm chủ thể để thực hiện và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài ra chúng tôi còn vận động xây dựng được các chuổi liên kết về cây chôm chôm. Rồi làm sao phát huy được kinh tế của ấp mình đi lên, nhân dân ấp no hạnh phúc.

 Thông qua phong trào xây dựng giao thông nông thôn mới, bà con nhân  dân trong ấp được tham gia các lớp đào tạo nghề, các buổi tập huấn, hội thảo để nâng cao trình độ, kiến thức trong chăn nuôi, trồng trọt, được hỗ trợ vay vốn để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế gia đình, đầu tư sửa sang nhà cửa, tạo được bộ mặt cảnh quan sạch đẹp. Qua đánh giá 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước Hòa Bình đã gặt hái nhiều kết quả với: trên 99% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền trở lên

bhtb (3).jpg

Với những đóng góp của mình cá nhân bí thư chi bộ ấp Hòa Bình đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen, được cộng nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​