Xuân Lộc tổng kết cải cách hành chính phát triển bảo hiểm y tế

 

Sáng ngày 20/1, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; phát triển bảo hiểm y tế năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021.Đồng chí Huỳnh Thị Lành- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020 công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Xuân Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao. Công tác rà soát thủ tục hành chính được chú trọng, triển khai thu nộp ngân sách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, chuyển phát hồ sơ, kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và ngược lại, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại và chi phí. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng được huyện chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện. Từ đó chất lượng giải quyết hồ sơ đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ khá cao.

bhytt2 (2).jpg

Về kết quả phát triển bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 31/12/2020 tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Xuân Lộc đạt trên 90%. Trong đó có 4/15 xã, thị trấn đạt tỷ lệ trên 95%; 5/15 xã, thị trấn đạt tỷ lệ trên 90%. Bên cạnh đó nhận thức của người dân về tham gia Bảo hiểm y tế đã có nhiều chuyển biến rõ rệt tỷ lệ đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tăng 8.044 người, hơn 14% so với năm 2019.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đối với công tác cải cách hành chính: Phấn đấu nâng mức hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 92%; mức độ hài lòng về giải quyết phản ánh kiến nghị đạt trên 87%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn các cấp đạt tối thiểu 95%.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trong năm 2021, huyện tiếp tục đổi mới hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức như đối thoại trực tiếp; Tổ chức tập huấn kiến thức về chính sách bảo hiểm y tế và kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các đại lý thu Bảo hiểm y tế; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sơ y tế trên địa bàn huyện…

bhytt2 (3).jpgbhytt2 (4).jpg
20210120_153513.jpg


Dịp này, 17 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; Phát triển bảo hiểm y tế năm 2020 được Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc biểu dương, khen thưởng.

 

                                                 Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​