Tập huấn công tác văn thư lưu trữ

 

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 cho 130 đối tượng là Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công chức viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

20210119_154624.jpg
20210119_154640.jpg

Tại lớp tập huấn các học viên đã được báo cáo viên Chi cục văn thư- Lưu trữ tỉnh Đồng Nai triển khai các điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn ban hành các văn bản kế hoạch, Q uy chế công tác văn thư , lưu trữ, Danh mục hồ sơ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn khác liên quan ; Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ công tác lưu trữ thu thập và bổ sung tài liệu vào Lưu trữ cơ quan gồm hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử); Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; bảo quản, thống kê và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ…Qua lớp tập huấn này nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tạo điều kiện cho công chức viên chức, viên chức trao đổi kinh nghiệm và những khó khăn vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ…

 

Tuệ lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​