Xuân Lộc có tỷ lệ kết nạp đảng vượt cao so với chỉ tiêu tỉnh giao

 

Sáng huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

khen thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2020 (3).jpg
Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2020

Theo báo cáo, đến nay Xuân Lộc có 39 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm: 22 đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doang nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số 7.777 đảng viên. Trong năm qua, bên cạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng  chính trị cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, Xuân Lộc còn làm tốt công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới trong lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân. Kết quả đã kết nạp được 284 đảng viên, vượt 3,3% so với nghị quyết tỉnh giao. Trong năm, đảng bộ Xuân Lộc cũng làm tốt công tác qui hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cuả địa phương. Cụ thể như tạo điều kiện cho 10 đồng chí tham gia các lớp đáo tạo cao cấp chính trị, 95 đồng chí tham gia lớp trung cấp chính trị, 9 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính.  Cũng theo báo cáo, đến nay Xuân Lộc cũng đã thực hiện được 4/14 xã có Bí thư  cấp ủy đồng thời  là chủ tịch hội đồng được; 8/14 xã có Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã; 92/92 khu, ấp đều có tổ chức đảng, 47/92 khu ấp có Bí thư chi bộ là trưởng ấp, trưởng khu phố,…Nhờ phát huy cao vai trò nòng cốt, tính gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng trong các phong trào thi đua nên trong năm 2020 vừa qua qua, Xuân Lộc tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Theo kết quả đánh giá phân loại năm 2020, xuân lộc có 7/39 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28/39 hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4/39 hoàn thành nhiệm vụ( Trong đó phần lớn là do đảng viên vi phạm về chính sách dân số).


Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​