Xuân Lộc hội nghị ban chấp hành lần thứ 3

 

Sáng ngày 15/1 huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 08 –NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( Khóa VI) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Viên Hồng Tiến – Bí thư huyện ủy; Nguyễn Đức Hóa- Phó bí thư thường trực huyện Ủy; Nguyễn Thị Cát Tiên- Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

20210116_170530.jpg

Theo báo cáo tại hội nghị: Năm 2020, mặc dù đối mặt với một số khó khăn về thời tiết, dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân nên phần lớn các mục tiêu cơ bản trong Nghị quyết của Huyện ủy đều thực hiện tốt, với 20/74 chỉ tiêu vượt và  46/74 chỉ tiêu đạt. Nổi bật là sản xuất xã hội tăng 8,79% so với năm 2019; thu ngân sách đạt 110,53% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện đến nay toàn huyện có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 2 xã so với năm 2019. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hóa-xã hội huyện cũng đạt được thành quả khích lệ như, trong năm huyện đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề,  giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động nông thôn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt trên 90%...Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới và từng bước đi vào chiều sâu, nhất là trên lĩnh vực công tác tư tưởng. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao sức chiến đấu và tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng.

20210115_141532.jpg

Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với một số nội dung như: Phấn đấu đưa giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân 9 - 10% so với năm 2020; Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 1.465,9 tỷ đồng; Xây dựng 1 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nâng cao của Tỉnh; 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững…

 

Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​