Xuân Lộc có 213 trang trại

 

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết, tính đến nay, trên toàn địa bàn huyện đã hình thành được 213 trạng trại hoạt động hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chí kinh tế trang trại theo qui định Thông tư 02/2020 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó có 103 trang trại trồng trọt, 96 trang trại chăn nuôi và 14 trang trại tổng hợp. Diện tích trung bình của mỗi trang trại đều đạt trên 5 hecta, với qui trình sản xuất với qui mô lớn, hiện đại nên năng suất trồng trọt, chăn nuôi cao, thị trường đầu ra ổn định, giá trị sản xuất bình quân đạt trên 2 tỷ đồng/năm.

công nghệ tưới nước phun sương tại trang trại việt.jpg
Công nghệ tưới nước phun sương tại Trang trại việt

 

Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​