Xuân Lộc mong tỉnh chấp thuận dự án nhà máy nước sạch Gia Măng

 

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, tính đến nay, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của huyện đạt trên 80,5%. Trong đó hộ sử dụng nước máy đạt 40,65%; hộ sử dụng nước sạch thông qua hệ thống lọc đạt gần 40%. Nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn, trong thời gian qua, huyện cũng đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đẩy nhanh việc đầu tư, mở rộng các tuyến ống cấp nước tại địa bàn các khu dân cư của các xã. Đồng thời đề nghị trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đồng hồ nước và đầu tư hệ các tuyến ống cung cấp nước cho người dân trên địa bàn xã Xuân Phú. Ngoài ra huyện còn phối hợp cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận bổ sung công năng cấp nước sạch của hồ Gia Măng và đầu tư nhà máy nước sạch khai thác mặt nước mặt từ hồ Gia Măng cho giai đoạn năm 2020-2025.

HỒ THỦY LỢI GIA MĂNG PHỤC VỤ NƯỚC TƯỚI CHO TRÊN 600 HA CÂY TRỒNG THUỘC CÁC XÃ XUÂN TÂM, XUÂN HIỆP VÀ LANG MINH.jpg
HỒ THỦY LỢI GIA MĂNG PHỤC VỤ NƯỚC TƯỚI CHO TRÊN 600 HA CÂY TRỒNG

THUỘC CÁC XÃ XUÂN TÂM, XUÂN HIỆP VÀ LANG MINH

 

Hải Đình​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​