Huyện Xuân Lộc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. UBND huyện xây dựng kế hoạch tặng quà Tết năm 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, theo đó, đối tượng hỗ trợ là Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em lao động sớm, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Kinh phí thực hiện được trích trong nguồn vận động xã hội hóa chăm lo tết cho người nghèo năm 2021 của huyện hỗ trợ cho 420 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kinh phí 180 triệu đồng (tặng cho mỗi trẻ em một phần quà trị giá 500.000 đồng; riêng 100 phần quà Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng trẻ em xã Xuân Thành, Suối Cao và Xuân Trường trị giá 300.000 đồng/ phần, do đó huyện hỗ trợ thêm cho 100 trẻ em của xã Xuân Thành, Suối Cao và Xuân Trường 200.000 đồng/ phần).

 

Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​