Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 

Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.

Trong năm 2020 - Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 15/15 xã, thị trấn đã xây dựng và triển khai Đề án xây dựng và giữ vững ấp, khu phố đối với 92/92 ấp, khu phố. Kết quả toàn huyện có 92/92 khu, ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; 14/14 xã trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Toàn huyện có trên 53 ngàn hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ đăng ký 99,74%. Qua xét duyệt có trên 52.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,34%. Về xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, năm 2020 toàn huyện có 3.248 gia đình kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 26%, có 22/292 tổ nhân dân đề nghị công nhận tổ nhân dân kiểu mẫu. Trên địa bàn huyện, duy trì sinh hoạt của 79 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững với 1.194 thành viên; 93 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 97 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 522 thành viên; 55 địa chỉ tạm lánh có 171 thành viên và 5 câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực gia đình gồm 30 thành viên. Qua thống kê, toàn huyện có gần 96.500 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, đạt tỷ lệ 42,6%;  100% số trường tham gia thể dục thể thao nội khóa, ngoại khóa, trong năm 15 xã, thị trấn tổ chức được 32 giải thể dục thể thao quần chúng, cấp huyện tham gia 07 giải thể dục thể thao trong và ngoài tỉnh. Nhìn chung, Xuân Lộc  đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, gắn với “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nên cuộc vận động xây dựng khu ấp, gia đình văn hóa, xã lành mạnh không có ma túy mại dâm  được nhân dân tích cực tham gia.

125552774_1749686748534220_3362712094218562058_n.jpgytytyty.BMP
FB_IMG_1604544267056 - Copy.jpg

Dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được UBND huyện tặng thưởng giấy khen

 

                                                                                                 Ngọc Hoàng    

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​