Xuân Lộc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

 

Chiều 7/1 Ban tuyên giáo Huyện uỷ Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020  và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hóa, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bà Huỳnh Thị Lành, phó chủ tịch UBND huyện.

 Trong năm 2020, việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời với số lượng cán bộ Đảng viên, đoàn viên và hội viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cơ quan chuyên môn, các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện đạt hiệu quả. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền luôn được các cơ sở Đảng, các ban ngành đoàn thể các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện với nội dung hình thức phong phú, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần củng cố nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền huấn học, công tác khoa giáo được thực hiện đảm bảo yêu cầu, giúp ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo.

Trong năm 2021, Ban tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của huyện, tỉnh. Tham mưu Ban thường vụ huyện ủy hoàn thành xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện; Tiếp tục đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các lớp bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

uujuju (2).jpguujuju (4).jpg

Tại hội nghị huyện Xuân Lộc đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo huyện năm 2020.

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​