Tổng kết công tác công an năm 2020

 

Công an huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 iuiuiuiui (4).jpg

Trong năm 2020, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị; chủ động xây dựng, trin khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nét nổi bật là các đội nghiệp vụ công an huyện và công an các xã thị trấn đã chủ động trong công tác điều tra, xử lý tội phạm một cách khẩn trương và nhanh chóng, thu được nhiều kết quả; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; trong đó phạm pháp hình sự giảm trên 7% phần lớn là tội phạm ít nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại do tội phạm gây ra không lớn. Các loại tội phạm đánh bạc, mại dâm ma túy đã đấu tranh phát hiện xử lý nhiều hơn với cùng kỳ. Công tác hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp căn cước công dân, mã số định danh về tiến độ được đảm bảo; công tác quản lý nhân hộ khẩu, nắm người, nắm hộ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc thu gom vũ khí, vật liệu nổ, CCHT được chú trọng; công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT được đẩy mạnh nhất là xử lý các vi phạm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, trong năm 2020, Tai nạn giao thông giảm 20% vụ, giảm 7,7% số người chết. Xuân Lộc đã xây dựng  được phong trào bảo vệ ANTQ, chú trọng việc củng cố, kiện toàn, xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT. Đặc biệt việc triển khai và hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Từ đó, góp phần tiếp tục củng cố địa bàn cơ sở, ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh; phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, địa bàn trực tiếp quản lý. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS được quan tâm thực hiện.

iuiuiuiui (5).jpg
iuiuiuiui (1).jpg

Năm 2021, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, bu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, số chống đối trong và ngoài nước tập trung chống phá đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, lực lượng Công an huyện Xuân Lộc sẽ nổ lực hơn nữa trong vai trò tham mưu nng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 

                                                                        Ngọc Hoàng 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​