Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Xuân Hưng

 

Ngày 31/12/2020  Hội đồng nhân dân xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, nhằm đánh giá kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã, kết quả hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

sdsdsd.jpg

Trong năm 2020, với sự điều hành quản lý của UBND xã, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân địa phương, đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoạt động giám sát của HĐND xã có trọng tâm, bám sát vào các Nghị quyết. Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch covid 19, nhưng cũng có nhiều bước phát triển, ANCT-TTATXH tiếp tục được giữ vững và ổn định cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất xã hội 1.953,34/1.901,27 tỷ đồng, đạt 102,74% kế hoạch, tặng 8,96% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 493,400/493,300 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 10,45%. Giá trị sản nông – lâm nghiệp – thủy  sản 1.037,59/995,17% tỷ đồng, đạt 104,27% kế hoạch so với cùng kỳ tăng 7,79%. Tổng mức hàng hóa bán lẽ và doanh thu dịch vụ 1.125,400/125,300 tỷ đồng đạt 100,01% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 2,582 tỷ đồng/1.185 tỷ đồng, đạt 218% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,92% (Nghị quyết <1%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5% (NQ 75,5%).Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%, dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, thu gom rác thải đạt 96,05% tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 79%. 100% trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường; 8/8 ấp đạt danh hiệu văn hóa, có 99,22% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; An ninh - quốc phòng được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu 100%, tính đến nay xã Xuân Hưng đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. 

Kỳ họp cũng đã thông qua 07 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2021, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng năm 2021, về bổ sung dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020, về dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2021, về thực hiện các công trình xã hội hóa giao thông nông thôn năm 2021 và Nghị quyết về thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2021. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày.

                                                                                                                                    Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​