Học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ngày 6/1, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

20210106_080600.jpg

Tham dự hội nghi có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành huyện Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, bí thư, chủ tịch  và cán bộ chủ chốt các xã thị trấn.

Qua 1 ngày làm việc hội nghị được nghe các báo viên tỉnh ủy triển khai 6 chuyên đề về kết quả và nhiệm vụ về phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết quả và nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; kết quả và nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng.

 

                                                                    Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​