Xuân Lộc hiệp đồng giao nhận quân năm 2021

 

Sáng 31/12, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021.

xllx (3).jpg

Tính đến thời điểm này, Xuân Lộc đã hoàn tất bước điều động thanh niên khám sức khỏe, hiên đơn vị đang tiếp tục thực hiện bước thăm nhập, bình cử công khai và chốt danh sách. Theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Lộc, chất lượng thanh niên của Xuân Lộc rất tốt bao gồm: sức khỏe, thể trang, trình độ học vấn, đặc biệt là số lượng đảng viên trẻ(trong đó có 10 đảng viên trẻ, vượt 7 đảng viên so với số lượng tỉnh giao). Được biết chỉ tiêu năm 2021, Tỉnh giao cho Xuân Lộc chọn gọi 296 công dân nhập ngũ. Trong đó nghĩa vụ quân sự là 270 thanh niên; nghĩa vụ công an là 26 thanh niên. Số thanh niên trung tuyển đợt này sẽ được biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn bộ bình 9/thuộc Quân khu 4; Vùng 2 hải quân thuộc Quân chủng hải quân; Sư đoàn bộ binh 302 thuộc quân khu 7; Tiểu đoàn vệ binh 180 thuộc bộ tham mưu quân khu 7;  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

xllx (1).jpgxllx (2).jpg

Bên cạnh đó, theo kế hoạch huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021, Xuân Lộc sẽ điều động huấn luyện đối với 288 quân nhân dự bị. Trong đó có 120 sĩ quan và 168 hạ sĩ quan-binh sĩ. Lực lượng này sẽ được biên chế về các đầu mối kiểm tra, huấn luyện như:  Lữ đoàn phòng hóa 87; Trung đoàn Đồng Nai; Trung đoàn bộ binh 88 thuộc Sư đoàn 302 và Ban chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc.

 

Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​