Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia

 

​         Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 15623/KH-UBND ngày 22/12/2020 về Triển khai dịch công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai áp dụng và đưa vào thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc  được thực hiện như sau: người có nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cung cấp bản chính hợp lệ, cơ quan thực hiện chứng thực kiểm tra (nghiệp vụ về chứng thực) và sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) để nhập lời chứng, ký số, đóng dấu theo thẩm quyền và trả cho người có yêu cầu thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính.

 chungthucrrew.jpg
 Hình ảnh từ nguồn Internet

h ảnh từ Nguồn InternetH

 Người có yêu cầu thực hiện chứng thực nhận bản chứng thực điện tử có  đầy đủ lời chứng, chữ ký và con dấu của cơ quan có thẩm quyền tại tài khoản của mình trên Cổng DVCQG (kho quản lý dữ liệu điện tử) hoặc email trong trường hợp chưa có tài khoản.

. Người có yêu cầu thực hiện chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính khác có sử dụng bản sao điện tử được chứng thực chỉ cần dẫn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử hoặc đăng tải file đã nhận. Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính chính xác, toàn vẹn qua ứng dụng trên hệ thống.

.NhưĐối với người dân, doanh nghiệp, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVCQG cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), như vậy, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay

.Bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần.

. 

Phan Thị Hoàng Công - Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​