Thông tư 27/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

 

​          Ngày 30/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT về Ban hành“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”(QCVN 87:2020/BTTTT). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN  87:2015/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT ngày  05/3/2015)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao, sử dụng công nghệ tương tự, hệ màu PAL B/G và PAL D/K; Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tín hiệu truyền hình cáp tương tự tuân thủ Quy chuẩn này; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự có trách nhiệm thực hiện công bố chất lượng về tín hiệu truyền hình cáp tương tự theo Quy chuẩn này vàchịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụtruyền hình cáp tương tự thực hiện tại Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Đính kèm thông tư:thong-tu-27-2020-quy-chuan-tin-hieu-truyen-hinh-cap-tuong-tu-tai-diem-ket-noi-thue-bao.doc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​