Triển khai Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT về quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

 

Thực hiện chỉ  đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số  3763/STTTT-CNTTVT ngày 18/12/2020 việc thực hiện Thông tư số  40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ  thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Đính kèm Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT: 40TT_quy_dinh_tieu_chi_xac_dinh_san_pham_trong_nuoc.pdf40TT_quy_dinh_tieu_chi_xac_dinh_san_pham_trong_nuoc.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​