Xuân Lộc nhiều nổ lực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

Tính đến thời điểm hiện nay, trên đại bàn huyện Xuân Lộc đã có 8/14 xã được công nhận xã nông thôn mơi nâng cao, tăng 2 xã so với năm 2019. riêng Xuân Trường đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, huyện đang lập hồ sơ để trình tỉnh thẩm định và công nhân vào cuối năm 2020, các xã còn lại dều thực hiện đạt 13/19 tiêu chí. 41/53 chỉ tiêu trở lên.

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định.jpg
Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định


91399244_509213816385931_4725835760844931072_n.jpg122742995_2605339976463411_318825201349985651_o.jpg
125557732_2625791821084893_6637139383438853388_o.jpg

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã Bảo Hòa và Xuân Thọ cũng được chú trọng, hiện nay 2 xã trên đã thực hiện đạt 20/20 chỉ tiêu chung, 5/5 chỉ tiêu loại hình nổi trội. Qua công tác thẩm định của tổ thẩm định tỉnh thì Bảo Hòa cơ bản đạt các tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đang tiếp tục chỉnh trang diện mạo cảnh quan chờ Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét công nhận, đơn vị Xuân Thọ đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ trình tỉnh thâm định. Dự kiến cuối năm nay, Xuân Lộc sẽ có 2 xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra các xã khác như Suối Cao, Xuân Phú, Xuân Định cũng đã phấn đấu đạt từ 18 đến 19/20 chỉ tiêu chung.

 

                                                                  Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​