Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

 

Sáng ngày 18/11 UBND huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Ban tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.

00313.00_29_40_08.Still020.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Huỳnh Thị Lành – PCT.UBND huyện nhấn mạnh: Xuân Lộc là địa phương có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo và đông đảo dân số là tín đồ các tổ chức tôn giáo. Cùng với việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tổ chức, cá nhân tôn giáo nói riêng và Nhân dân nói chung. Công tác tuyên truyền sẽ giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với người dân, đi vào cuộc sống, trở thành những công cụ pháp lý hữu ích giúp cho đồng bào sống đạo và hành đạo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

00313.00_31_33_01.Still018.jpg

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu các nội dung như tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo sẽ giúp cho các đại biểu đáp ứng một phần nhu cầu trong việc tìm hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo…

                                                                       Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​