Xuân Lộc tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện

 

Sáng ngày 23/11, Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc tổ chức kỳ họp thứ 18- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đức Hóa- Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; bà Nguyễn Thị Cát Tiên- chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc cùng đại biểu HĐND huyện.

20201123_102128.jpg
20201123_102014.jpg

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe tờ trình của UBND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án nhóm B trên địa bàn huyện gồm: Dự án trường THCS Nguyễn Du, thuộc xã Xuân Định tổng mức vốn đầu tư khoảng 51 tỷ; Dự án trường tiểu học Gia Ray, tổng mức vốn đầu tư 70 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đường Gia Tỵ- Cao Su, tổng mức vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng; Dự án đường Xuân Trường- Suối Cao tổng mức vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng; Dự án đường Xuân Tâm – Trảng Táo tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng và dự án đường Đồi Đá- Bàu Trâm, xã Bảo Hòa với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Các dự án nêu trên nguồn vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách huyện. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Kỳ họp cũng đã được nghe Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thông qua báo cáo thẩm tra tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn.

20201123_102101.jpg

Theo đó. Tại kỳ họp các đại biểu thảo luận báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, tờ trình của UBND huyện. Đồng thời đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công nhóm B trên địa bàn huyện.

 

                                                                Tuệ lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​