Họp triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ theo quý trên địa bàn xã

 

Ngày 13/11/2020, UBND xã Xuân Trường tổ chức Họp triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ trên địa bàn xã. Dự và chủ trì cuộc họp có ông Lương Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại cuộc họp, UBND xã đã triển khai Công văn số 3900/SNN-CCCNTY ngày 16/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ theo quý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

173b9183afc15e9f07d0.jpg

Đồng thời, hướng dẫn các ấp kê khai hoạt động chăn nuôi định kỳ đối với các hộ chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ, cụ thể: loại vật nuôi và số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai được quy định tại phụ lục 2, Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh, hướng dẫn rõ nguyên tắc, cách xác định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm  quy định tại Điều 21 (phụ lục 3), hệ số đơn vị vật nuôi được quy định tại phụ lục V ( phụ lục 4) và tổng hợp số liệu kê khai hoạt động chăn nuôi  định kỳ theo biểu mẫu (phụ  lục 5) tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020. Thời gian kê khai được tính theo quý từ ngày 25 đến ngày 30 vào các tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm.

Việc tổ chức kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm thu thập thông tin cơ bản, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất chăn nuôi về đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển chăn nuôi số lượng gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác tại thời điểm điều tra. Trên cơ sở đó, tính toán các chỉ tiêu, thống kê chủ yếu của ngành chăn nuôi phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất, lập kế hoạch, qui hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất chăn nuôi của các cấp, các ngành.

Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​