Hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi

 

Là địa phương có ngành sản xuất nông nghiệp vẫn đang chiếm lợi thế trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa, vì vậy UBND xã tập trung hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay có những loại cây trồng không phù hợp với thổ nhưỡng, năng suất, chất lượng không đảm bảo vận động nông dân mạnh dạn thay đổi hướng sản xuất. . Do đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đã, đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng.

buoixhiep.jpg 
 

Dựa vào"Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020", Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng chính trên địa bàn huyện, UBND xãđã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã năm 2020.Trong năm đã tập trung chuyển đổi 52 ha diện tích tiêu, điều, cà phê, cao su già cỗi cho năng suất thấp sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao như: bưởi, cam, quýt và một số cây trồng khác. Hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, kỹ thuật ghép điều để cải tạo 17 ha diện tích cây điều già cỗi, năng suất kém.


Căn cứ quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, các cơ cở giết mổ tập trung giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện trên địa bàn xã, đã tập trung khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư đầu tư xây dựng các cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại. Hiện đã có công ty Hà Bảo Huy 1, Hà Bảo Huy 2 và Xuân Lộc 10, Xuân Lộc 11 đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại Khu quy hoạch phát triển chăn nuôi tại ấp Tân Tiến, Tam Hiệp với tổng đàn chăn nuôi là 12.000 con, xây dựng trại gà Phú An 2 tại ấp Tam Hiệp.


Để hướng người nông dân thay đổi hình thức chăn nuôi, trồng trọt từ hướng thủ công sang nông nghiệp hàng hóa cần có thời gian để người nông dân thích nghi và áp dụng, UBND xã, Hội nông dân xã  cần phối hợp tổ chức nhiều lớp hội thảo, tập huấn hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi nông dân biết và chọn phương thức cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.


Xuân Hiệp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​