Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

     ​Danh mục 499 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó: Cấp tỉnh: 188 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 266 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4;Cấp huyện: Có 32 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 07 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4;Cấp xã: Có 06 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3.

    * Liên hệ Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai số điện thoại 0251 1022 để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​