Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên

 

Sáng ngày 11/11, BTV Huyện đoàn Xuân Lộc tổ chức kiểm tra chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 đối với Đoàn cơ sở xã Xuân Trường và thị trấn Gia Ray. Tại hội nghị các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã trao trực tiếpvới Đảng ủy xã, thị trấn với các đồng chí trong BCH Đoàn xã, các đồng chí là Bí thư các chi đoàn về các khó khăn, vướng mắc trong quy trình kết nạp đoàn viên của các cơ sở Đoàn về độ tuổi, quy định của Điều lệ Đoàn, kiểm tra hồ sơ đoàn vụ; thực hiện giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên năm, nhưng điểm mạnh và hạn chế công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị trong năm 2020. Đây cũng là cơ sở nhằm đánh giá phân loại các tổ chức đoàn trong năm.

124478756_958040891386684_4983140423284451735_o.jpg

Cũng trong dịp này, BCH Đoàn thị trấn Gia Ray cũng báo cáo về quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 06/7/2018 của Huyện ủy về “xây dựng thị trấn Gia Ray đạt đô thị loại V” gắn với “Văn minh đô thị” đên thời điểm hiện tại.


                                                                          Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​