Thẩm định công nhận xã Bảo Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

 

Chiều ngày 29/10, đoàn  công tác của tỉnh do ông Huỳnh Thành Vinh  Giám đốc sở nông nghiệp – Phó trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và đại diện các sở ngành đã về thẩm định, thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc.

dasssssss.jpg 

Theo đánh giá của đoàn, quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Bảo Hòa đạt được nhiều kết quả, như: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển đồng bộ. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững. Nhìn chung: Diện mạo xã có nhiều thay đổi, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 61,04 triệu/người/năm (năm 2017) lên 66,25 triệu đồng/người (năm 2019); 100% tuyến đường huyện, đường xã, đường trục ấp, đường trục chính nội đồng được bê tông, nhựa hóa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện, các HTX, THT, CLBNSC về cây trồng, chăn nuôi được hình thành và hoạt động có hiệu quả đã giúp đưa năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày một tăng lên. Xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí (53/53 chỉ tiêu),.

dhgfdhfgdhf.jpgdhgfdhfgdhf1.jpg 

dhgfdhfgdhf12.jpg 

​Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở Bảo Hòa. Đồng thời làm rõ một số nội dung mà nhân dân còn băn khoăn trong tiêu chí NTM kiểu mẫu như: các mô hình hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu; các tuyến đường giao thông có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát; các mô hình bảo vệ môi trường… Ngoài ra, đại diện một số sở, ngành đã góp ý đề nghị xã trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao công năng của nhà văn hóa, trang bị thêm các trang thiết bị, vận động nhân dân phát triển một số hoạt động văn hóa thể thao; xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em.
gfsdgdfgdfsgdfg.jpg

Kết luận tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh – Huỳnh Thành Vinh - Trưởng đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở ngành để có điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, nhằm xây dựng xã thật sự đúng là kiểu mẫu. Đây sẽ là điểm để các địa phương khác trong huyện, tỉnh noi theo. Như vậy: nếu được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu thì Bảo Hòa sẽ là đơn vị đầu tiên của Xuân Lộc và là đơn vị thứ hai của tỉnh (sau Bình Lợi của Vỉnh Cửu) đạt danh nhiệu nông thôn mới kiểu mẫu.

 

                                                                               Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​