Tổng kết 5 năm tăng cường công tác lãnh đạo quản lý phát huy vai trò của phụ nữ và công tác lãnh đạo quản lý thanh niên

 

Sáng ngày 29/10, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cưởng công tác lãnh đạo quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. Và tổng kết công tác lãnh đạo quản lý thanh niên giai đoạn 2014-2020. Dự hội nghị có ông Viên Hồng Tiến; Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Đức Hóa, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; và bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện.

Sequence 01.Still088.jpg

Trong 5 năm qua, thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo quản lý phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn huyện, các cấp các ngành đã xác định đúng vị trí, vai trò của phụ nữ trong tình hình mới, có sự hỗ trợ kịp thời và phối hợp chặt chẽ trong công tác phụ nữ, tạo điều kiện để hội LHPN các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ. Theo thống kê trên địa bàn huyện có 105 nữ làm chủ doanh nghiệp, chiếm 21%; huyện cũng có 2.800 phụ nữ doanh nhân và tiểu thương là hội viên hội phụ nữ, chiếm 71,3%. Đối với phụ nữ công chức viên chức, Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện quy hoạch bổ nhiệm luân chuyển hợp lý. Hiện nay huyện có 15/21 cán bộ nữ giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, chiếm 71,4%. Từ 2016 đến nay huyện đã chọn cử 1.362 cán bộ nữ đào tạo nâng cao trình độ, nâng cao trình độ chuyên môn chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với phụ nữ công nhân lao động, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường công tác định hướng tư tưởng cho công nhân. Trong đó có 95% phụ nữ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp được tuyên truyền phổ biến giáo dục chính trị và kiến thức pháp luật; 100% phụ nữ công nhân được khám sức khỏe định kỳ.

Sequence 01.Still086.jpgSequence 01.Still087.jpg
Sequence 01.Still085.jpg

Trong công tác quản lý thanh niên, từ năm 2015 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề và hỗ trợ tư vấn sau học nghề để thanh niên phát triển sản xuất. Kết quả từ năm 2016 đến nay có trên 2.000 thanh niên được tham gia các lớp học nghề phù hợp, đạt 57,9%. Công tác tập hợp thanh niên nông thôn vào tổ chức đoàn hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ tập họp thanh niên nông thôn vào tổ chức đoàn đạt 63,5%; tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 82,8%. Bên cạnh đó Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực phối hợp giáo dục bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng sống của thanh niên theo phương châm sống đẹp, sống có ích nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của thanh niên trong tham gia thực hiện các phong trào cách mạng của địa phương, góp phần giúp thanh niên phát triển toàn diện, tạo sức lan tỏa đến thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tổng kết, huyện Xuân Lộc đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện tăng cưởng công tác lãnh đạo quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và công tác lãnh đạo quản lý thanh niên giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn.

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​