UBND huyện tuyên truyền lưu động kết hợp trợ giúp pháp lý năm 2020

 

​        Từ ngày 13/10 đến 16/10/2020 UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động kết hợp với Trợ giúp pháp lý cho người dân tại 15 xã, thị trấn.

hinhxphud.jpg 
Tuyên truyền tại xã Suối Cao


Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

            Qua tuyên truyền cho thấy người dân quan tâm nhiều đến các lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, hộ tịch, đất đai, xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã phối hợp, cử trợ giúp viên tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​