Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời tăng tỷ lệ nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, ngày 20/10/2020 Sở Công thương tỉnh ban hành Văn bản số 4855/SCT-KT&NL về việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, từ tháng 02/2020 Sở Công Thương đã triển khai mới dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 14 thủ tục 03 lĩnh vực, nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với 12 thủ tục 03 lĩnh vực.

 Đính kèm: 8694ubndnc2710.pdf

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​