Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

 

Ngày 15/10/2020 Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng.

Thông tư gồm 11 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020, quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Thông tư áp dụng đối với người được bảo vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; người giải quyết tố cáo. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và các cơ quan , tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

 

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​