Triển khai cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử từ ngày 01/11/2020

 

​          Từ ngày 01/11/2020 lực lượng công an sẽ triển khai việc lấy vân tay của công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện cấp thẻ căn cước công dân mới có gắn chíp điện tử.

 

Dự kiến đến tháng 7/2021 toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân mới theo kế hoạch chung của ngành Công an. Việc cấp đổi sẽ được thực hiện với tất cả các đối tượng công dân không phân biệt nhân khẩu thường trù, tạm trú. Thẻo căn cước công dân mới có 12 số với độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân.

 

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​